Regulament general pariuri în cotă fixă | MAGNUMBET.RO

Regulament general pariuri în cotă fixă | MAGNUMBET.RO

CAPITOLUL I – TERMINOLOGIE

1.Pariul este jocul în care Clientul indică rezultatele Evenimentelor propuse de Organizator (denumite în continuare “Evenimente”), acesta hotărând în mod independent numărul şi tipul Evenimentelor pe care pariază şi suma de care depinde valoarea eventualului câştig (denumită în continuare „Miză”). Miza reprezintă suma de bani percepută de Organizator în schimbul dreptului de participare la joc, în funcție de care se determină câștigul clientului dacă rezultatele indicate de acesta sunt corecte.

2.Contractul va fi încheiat între Organizator şi Client pe baza acceptării de către acesta din urmă de bună voie a ofertelor, întocmite în conformitate cu prezentul Regulament, prin efectuarea plăţii Biletului de pariere (denumit în continuare „Biletul”).

3.Clientul (participantul la joc) este persoana fizică majoră, cu vârstă de cel puțin 18 ani împliniți, care dorește și are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în conformitate cu legislația în vigoare și care a încheiat un Contract cu Organizatorul.

4.Aceste Reguli (Regulamentul) vor fi obligatorii pentru toate părţile care stabilesc relaţii în scopul desfăşurării unui pariu.

CAPITOLUL II – TERMENI ȘI CONDIȚII DE EFECTUARE A PARIURILOR

1.Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată de către Client a prezentului Regulament.

2.Toate pariurile primite de către Organizator vor fi valabile doar dacă Regulamentul a fost respectat.

3.Orice neînţelegeri cu privire la interpretarea dispoziţiilor prezentului Regulament nu conferă Clienţilor care invocă aceste neînţelegeri drepturi care nu sunt prevăzute în Regulament (ex.: dreptul la restituirea Mizei întrucât Clientul pretinde că, din eroare, a crezut că pariul are un alt obiect; dreptul la câştig întrucât în opinia Clientului, dar contrar Regulamentului, un pariu este câştigător etc.). De asemenea, Organizatorul nu răspunde pentru confuziile şi neînţelegerile cauzate de necunoaşterea de către Clienţi a regulilor oficiale specifice unui Eveniment pe care aceştia au pariat.

4.Orice pariu primit după ce s-a dat startul Evenimentului pe care se pariază, indiferent de motiv, va fi nul şi Miza va fi rambursată la cererea clientului (în cazul în care Biletul conţine numai Evenimentul în cauză), cu excepția pariurilor live și a Evenimentelor pentru care s-a reluat parierea în timpul unei întreruperi, de exemplu un meci de tenis afectat de condițiile meteorologice nefavorabile. Organizatorul îşi rezervă dreptul ca pentru anumite tipuri de Evenimente, în cazul în care pariul a fost primit după ora de începere a acestora, să fie plasat pe următorul Eveniment ce va avea loc.

5.Pentru anumite tipuri de pariuri, de exemplu pariurile live, acceptarea pariului este permisă şi după începerea Evenimentului, dar până la iniţierea obiectului pariului. În acest caz regula enunţată anterior se aplică prin înlocuirea sintagmei „startul Evenimentului” cu „iniţierea obiectului pariului”.

6.Solicitările de plasare a Biletelor de pariuri sunt supuse procedurilor interne de autorizare ale Organizatorului.

7.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a limita Miza acceptată pentru un Eveniment sau de a nu accepta anumite pariuri.

8.Organizatorul își rezervă dreptul de a nu accepta pariuri identice. Prin pariuri identice se înțelege o serie de Bilete care conțin același număr de Evenimente, aceleași Evenimente sau aceleași selecții pentru fiecare Eveniment sau selecții similare care se pot omologa cu același rezultat.

9.Pariurile propuse de Organizator pot fi jucate single, multiple, sistem (cu sau fără Evenimente fixe) sau utilizând funcția Bet Builder.

a.Pariul single/simplu – reprezintă pariul în care Clientul alege pe biletul de joc o singură selecție din cadrul unui Eveniment. Pariul este câștigător dacă selecția aleasă de către Client este indicată corect. Suma câștigată se determină prin înmulțirea cotei cu Miza.

b.Pariul multiplu – reprezintă pariul în care Clientul alege pe biletul de joc mai multe selecții (minim 2). Cota finală a pariului se determină prin înmulțirea cotelor de la fiecare selecție. Pariul este câștigător dacă toate selecțiile alese de către Client sunt indicate corect. Suma câștigată se determină prin înmulțirea cotei finale (produsul cotelor) cu Miza.

c.Pariul sistem – implică selectarea din ofertă a mai multor Evenimente (minim 2) pentru care Clientul optează pentru o condiție de minim în indicarea selecțiilor corecte. Numărul de variante se determină matematic după formula combinărilor de “n” luate câte “k”.

-Sistem simplu – presupune indicarea corectă a numărului de selecții de minim ales, în acest caz câștigul maxim calculându-se printr-un algoritm matematic luând în calcul Miza jucată și cotele Evenimentelor pentru care s-au oferit selecții exacte.

-Sistem cu Evenimente fixe – presupune indicarea, pe lângă Evenimentele din sistem, a altor Evenimente pentru care este obligatorie indicarea corectă a selecției. Acest sistem reprezintă o combinație între pariurile single/ bloc și sistemul simplu. Câștigul maxim depinde de Miza jucată, cotele Evenimentelor fixe și cotele Evenimentelor din sistem.

-Sistem cu duble și/sau triple – presupune selectarea unuia sau mai multor Evenimente cu 2 sau 3 selecții diferite.

Exemplu: Dacă un Client alege 4 Evenimente și joacă sistem 3 din 4, înseamnă că a jucat 4 combinații posibile. Presupunem că cele 4 Evenimente au cotele: cota1, cota2, cota3, cota4 iar Miza jucată pe bilet este 4 lei. Clientul a jucat astfel 4 variante cu Miza/ variantă= 4 lei/ 4 variante= 1 leu. Cele 4 variante vor fi:

-cota1*cota2*cota3*1 (Miza/variantă) = câștig 1;

-cota1*cota2*cota4*1 (Miza/variantă) = câștig 2;

-cota1*cota3*cota4*1 (Miza/variantă) = câștig 3;

-cota2*cota3*cota4*1 (Miza/variantă) = câștig 4.

Dacă Clientul va avea toate cele 4 selecții câștigătoare, atunci el va obține câștigul maxim, respectiv: câștig1 + câștig2 + câștig3 + câștig4.

Dacă Clientul va avea o singură selecție necâștigătoare, atunci el va obține câștigul corespunzător variantei câștigătoare cu cele 3 selecții indicate corect.

Dacă Clientul va avea două sau mai multe selecții necâștigătoare, pariul său nu se mai încadrează în condiția de minim și va fi considerat pierdut.

d.Bet Builder - reprezintă posibilitatea combinării mai multor opțiuni de pariere din același meci pe un singur bilet.

Pariurile create folosind funcția Bet Builder pot fi plasate ca bilete simple, dar se și pot combina cu alte pariuri create prin Bet Builder sau cu alte opțiuni de pariere din evenimente diferite.

Pariurile create folosind funcția Bet Builder pot fi plasate și folosind bani bonus sau mize mixte (bani reali + bani bonus).

Pariurile create folosind funcția Bet Builder contribuie la cerințele de rulaj ale bonusurilor, cu excepția situațiilor în care se precizează altceva.

Toate opțiunile de pariere din care este alcătuit un pariu Bet Builder se supun termenilor și condițiilor generale, regulilor generale de validare și cotă 1 și/sau regulilor speciale de validare și cotă 1 specifice sporturilor din care fac parte evenimentele.

Dacă oricare din selecțiile care alcătuiesc un pariu Bet Builder este nulă din orice motiv, întregul pariu primește cotă 1. Miza NU va fi aplicată celorlalte selecții care alcătuiesc Bet Builder-ul.

Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili și a modifica evenimentele și opțiunile de pariere pentru care funcția de Bet Builder va fi disponibilă, cât și numărul maxim de selecții din care poate fi alcătuit un pariu Bet Builder.

Organizatorul nu garantează că funcția Bet Builder va fi disponibilă pe anumite opțiuni de pariere, anumite evenimente sau anumitor clienți. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere dacă funcția Bet Builder nu este disponibilă.

Organizatorul își rezervă dreptul de a accepta sau refuza orice pariu inclus în funcția Bet Builder, indiferent de competiție sau opțiune de pariere.

Organizatorul își rezervă dreptul de valida cu cotă 1 sau de a revizui cotele unui pariu creat prin Bet Builder, dacă există erori evidente pentru oricare dintre selecțiile din care este alcătuit pariul.

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina funcția Bet Builder pentru orice client sau grup de clienți acolo unde există motive rezonabile că respectivul client sau grup de clienți o folosesc cu rea credință.

Pariurile create folosind funcția Bet Builder sunt eligibile pentru Cash Out, doar dacă acestea sunt plasate pe evenimente sportive Pre-meci și atât timp cât toate selecțiile din care este compus pariul sunt eligibile.

10.Organizatorul poate stabili ce oportunități de pariere sunt disponibile pentru pariuri single și care pot fi incluse în pariuri multiple sau sistem. Acest lucru va varia de la sport la sport, de la un campionat la altul, de la caz la caz și va fi adus la cunoștința Clienților.

11.Pariul nul este pariul care, din motive obiective, în conformitate cu prezentul Regulament, primeşte ulterior efectuării sale Cota 1.00. Pariul nul este returnabil la cererea Clientului în cazul în care este singurul Eveniment de pe Bilet. Pentru pariurile cu mai multe selecţii pe Bilet, câştigul final va fi calculat considerându-se la Cotă de 1.00 doar acea selecţie declarată nulă.

12.Evenimentele oferite de Organizator nu ar trebui să fie în niciun fel supuse unei posibile influențe nici din partea Clientilor, nici din partea organizatorului Evenimentului oferit. În cazul în care o astfel de activitate este suspectă toate pariurile vor fi suspendate până se va emite un raport de catre organismul de reglementare din cadrul societății organizatoare a competiției respective. În cazul în care suspiciunea de fraudă este confirmată de către organismul specializat, pariurile sunt considerate nule și validate la o cotă de 1.00.

CAPITOLUL III – OFERTA DE PARIURI

1.Organizatorul va primi pariuri pentru următoarele Evenimente: fotbal, tenis, baschet, handbal, hochei, volei, fotbal australian, badminton, bandy, baseball, bowls, volei pe plajă, box, șah, cricket, darts, e-sports, hochei pe iarbă, floorball, fotbal american, futsal, sporturi cu motor, MMA, pesapallo, rugby, snooker, squash, tenis de masă, polo, precum şi Evenimente nonsportive de genul: premiile Oscar, concursuri de frumuseţe, concursuri de muzică sau orice alte sporturi/ Evenimente ce vor fi aduse la cunoştinţa Clienţilor prin intermediul site-ului.

2.Organizatorul poate oferi şi alte Evenimente care nu sunt enumerate mai sus şi care vor fi guvernate, de asemenea, de normele generale.

3.Organizatorul va oferi Clienţilor posibilitatea de pariere pe diverse tipuri de pariuri în funcţie de tipul Evenimentului: rezultat final (opţiunea 1 – pentru victoria jucătorului/ jucătorilor care joacă acasă; opţiunea X – pentru egalitate; opţiunea 2 – pentru victoria jucătorului/ jucătorilor în deplasare), rezultatul primei reprize, rezultatul reprizei secunde, înscrierea/ neînscrierea de goluri, număr de goluri, minutul primului gol, scorul corect, rezultatul la pauză/ la sfârşitul jocului, pariere cu handicap, jucătorul care înscrie primul/ ultimul gol, mai mult sau mai puţin decât numărul de goluri, golgetter şi dublu golgetter, şansă dublă, antepost/ se califică pentru runda următoare, alte tipuri de pariuri anunţate în oferta de pariere.

4.Datele prezentate în oferta de pariuri vor avea doar rol informativ. În cazul unei erori sau a unei modificări în oferta de pariuri privind ora limită de pariere sau ora de începere a Evenimentului/ Evenimentelor, vor ramane valide doar pariurile efectuate până la ora reală de începere a Evenimentului/ Evenimentelor în cauză.

5.Fiecare Eveniment din oferta de pariuri va avea un anumit coeficient (denumit în continuare „Cotă”) determinat de către Organizator. Cota fiecărui Eveniment va fi determinată de către Organizator, luând în considerare informaţiile de ultimă oră cu privire la acesta.

6.Cotele din oferta de pariuri se pot modifica în orice moment iar Clientului i se vor aduce la cunoștință orice modificări în momentul introducerii pariului. Pariurile vor fi înregistrate la Cotele disponibile în momentul înregistrării pariului.

CAPITOLUL IV – BONUSURI

1.BONUS – reprezintă beneficiul ce poate fi obținut suplimentar de Client, fără perceperea de taxe sau costuri suplimentare, în condițiile prevăzute de Regulamentul de Joc al Organizatorului, într-o perioadă determinată și/ sau pentru anumite evenimente.

2.Pariuri Bonus – sunt acele pariuri care îndeplinesc anumite condiţii referitoare la numărul minim de Evenimente şi cotele minime ale acestora. Avantajul pariului Bonus este creşterea valorică a câştigului potenţial în directă corelaţie cu anumite condiţii specifice. În cazul în care un Eveniment primeşte cotă 1,00, în conformitate cu prezentul Regulament, Evenimentul nu va fi luat în considerare pentru condiţiile de minim impuse pentru pariul Bonus.

3.Pariuri Șansă – Organizatorul poate considera câștigător un pariu care are una sau mai multe selecții pierdute, dar cu un câștig mai mic. Procentul de câștig acordat și condițiile de acordare vor fi anunțate pe site-ul Organizatorului în funcție de perioada de valabilitate.

4.Organizatorul poate oferi Bilete cu selecții predefinite în care cota finală va fi mai mare decât în cazul plasării individuale a Evenimentelor. Aceste Bilete respectă regulile generale de pariere. În cazul în care un Eveniment este abandonat, amânat sau anulat, biletul va fi recalculat cu cota 1.00 pentru Evenimentul respectiv.

5.Oferta Plus/Extra – Organizatorul poate stabili Evenimente pentru care se acordă cote speciale pentru diverse optiuni de pariere (exemplu: 1, X, 2) doar dacă Evenimentul face parte dintr-un pariu care conține alte “n” selecții. Cota specială poate fi aleasă pe pariuri bloc sau sistem.

6.Avantaj – este o ofertă a Organizatorului concepută pentru pariurile sportive pre-meci. Pariul clientului poate fi câștigător dacă echipa pe care a pariat are un avans de două goluri, înainte ca meciul să se termine, indiferent de rezultatul final al evenimentului.

Câștigul este calculat la cotele de pe bilet, după încheierea timpului regulamentar de joc, fără a se lua în considerare prelungirile extra-time.

Avantaj se oferă pentru opțiunile 1 și 2, iar competițiile sunt marcate pe oferta de pariere.

7.Biletele inregistrate înaintea încetării perioadei de acordare a Bonusurilor vor fi luate în considerare pentru condițiile valabile la momentul emiterii, impuse pentru Bonusuri.

8.Cash Out – Organizatorul poate oferi posibilitatea închiderii unui pariu aflat în desfășurare, dar al cărui rezultat nu a fost încă decis, în funcție de valoarea lui la momentul închiderii. Această opțiune este disponibilă doar în anumite intervale temporale ale evenimentelor, iar orice schimbare a opțiunilor de pariere poate duce la suspendarea/ dezactivarea opțiunii de Cash Out.

Organizatorul nu garantează că funcția de Cash Out va fi disponibilă pe anumite opțiuni de pariere și de asemenea, nu își asumă nicio răspundere dacă nu este disponibilă.

Valoarea pariului la momentul optării pentru funcția de Cash Out poate suferi modificări, iar valoarea disponibilă pentru care se poate folosi funcția de Cash Out poate fi diferită de valoarea prezentată pe Biletul de pariere.

În cazul optării pentru funcția de Cash Out pe un pariu, acesta va fi soluționat imediat iar eventualele evenimente ulterioare care au legătură cu pariul nu vor fi luate în considerare.

În cazul unei erori evidente sau flagrante a unui pariu plasat, identificate în timpul sau după un eveniment, Organizatorul își rezervă dreptul de a corecta această inexactitate.

CAPITOLUL V – CÂȘTIGURI ȘI MIZE

1.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili câştiguri maxime şi/ sau minime pentru pariurile în cotă fixă în general, sau în particular pentru anumite tipuri de pariuri sportive sau Evenimente.

2.Toate limitele maxime ale câștigurilor se aplică fiecărui client sau grup de clienţi care acţionează împreună, care au plasat pariuri conţinând aceleași selecţii, inclusiv atunci când sunt plasate într-o serie de pariuri, pe o gamă variată de cote, pe parcursul unui număr de zile, utilizând conturi diferite sau canale diferite. În situaţia în care Organizatorul crede că un număr de pariuri a fost plasat în acest mod, plata totală a acelor pariuri combinate va fi limitată la un singur câștig de valoare maximă.

3.Organizatorul își rezervă dreptul să aplice o limita maximă de câștiguri de 150,000 RON pe fiecare bilet.

4.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili Mize minime pe Bilet, respectiv pentru fiecare combinaţie în cazul pariurilor sistem, în funcţie de tipul pariului şi/ sau Evenimentului.

CAPITOLUL VI – VALIDAREA PARIURILOR ȘI PLATA CÂȘTIGURILOR

1.Rezultatele Evenimentelor sunt certificate prin preluarea acestora din informaţiile oficiale oferite de către organizatorii Evenimentelor respective şi introducerea acestora în sistemul de pariere. Organizatorul va omologa rezultatele introduse în sistem prin compararea acestora cu informaţiile oficiale oferite de către organizatorii Evenimentelor. Validarea Biletelor se efectuează automat de către sistemul de pariere prin verificarea corespondenţei opţiunilor de pariere alese de către Client cu rezultatele omologate. În urma validării Biletelor acestea vor căpăta statusul de câștigător sau necâștigător. În cazul omologării unor rezultate eronate, Organizatorul are dreptul la reomologarea lor, Biletele plătite până la momentul reomologării fiind valabile.

2.Toate pariurile (cu excepția pariurilor live) emise după ora reală de începere a Evenimentului vor fi validate la cotă 1.00. Ora de începere este cea stabilită de organizatorul Evenimentului în cauză.

3.Odată ce rezultatul unui eveniment sau a unei opţiuni de pariere a fost determinat, atunci toate pariurile sunt plătite imediat. Orice premii (câștiguri) datorate clienţilor sunt depuse automat în conturile lor, de unde ei pot alege să le retragă sau să plaseze alte pariuri.

CAPITOLUL VII - PARIURI NEOBIȘNUITE/ FRAUDĂ

1.În cadrul platformei, Organizatorul nu tolerează niciun fel de activitate frauduloasă sau plasarea de pariuri neobișnuite. În cazul în care există suspiciuni despre astfel de activități față de unul sau mai mulți clienți, Organizatorul își rezervă dreptul să ia toate măsurile necesare și legale în vederea clarificării situației întâlnite sau recuperarea prejudiciilor.

Fără a se limita la acestea, măsurile care pot fi luate sunt:

-Solicitarea de informații suplimentare referitoare la activitatea de pe platformă;

-Suspendarea plăților, accesului la cont, suspendarea câștigurilor, sau aplicarea oricărei restricții asupra contului până la clarificarea situației/ furnizarea de dovezi rezonabile că nu s-a produs nicio activitate neobișnuită;

-Suspendarea contului, a plăților sau a unor câștiguri în cazul în care se așteaptă finalizarea oricărei investigații din partea unui organism abilitat;

-Anularea de pariuri înainte de începerea evenimentelor, cu informarea clientului în prealabil;

-Recalcularea câștigurilor la cotele inițiale;

-Limitarea plății câștigurilor în cazurile în care se observă tipare de pariere neobișnuite pe același eveniment/ aceeași selecție, într-o perioada scurtă de timp;

-Limitarea plații câștigurilor în cazurile pariurilor conectate intre ele (regiune, conturi multiple, abuz față de bonus, etc.);

-Închiderea definitivă a contului sau a accesului la platforma de pariuri;

-Limitarea mizelor pentru anumite categorii de evenimente sau selecții.

2.Organizatorul nu va fii răspunzător în nicio circumstanță pentru nicio pierdere pe care Clientul sau oricare altă persoană o poate suferi ca urmare a comportamentului descris în această secțiune. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a întreprinde orice altă acțiune în cazul pariurilor suspicioase.

3.Cu titlu de exemplu și fără a se limita la acestea, activitățile neobișnuite/ fraudă pot consta în:

-Frecvența neobișnuită sau tipare de pariere neobișnuite în legătura cu un eveniment sau o anumită opțiune de pariere, în intervale scurte de timp (ex.: parierea în mod repetat și frecvent pe evenimente cu cote mai mici de 1.25 în vederea îndeplinirii condițiilor de rulaj pentru depunere sau bonus);

-Diferențe semnificative între mizele plasate și probabilitățile teoretice ale unui eveniment;

-Suspiciuni rezonabile cu privire la integritatea evenimentelor;

-Plasarea de pariuri în mod automat utilizând programe informatice specializate;

-Plasarea de pariuri de pe mai multe conturi de joc de către aceeași persoană sau un grup de persoane sau orice plasare de pariuri care nu a fost realizată de către titularul contului;

-Utilizarea de influențe externe legate de evenimentul pe care a fost plasat pariul;

-Plasarea de pariuri din jurisdicții/ locuri diferite decât locația reală sau de pe dispozitive diferite decât cel real și încercările de ascundere a acestor practici;

-Acționarea în mod organizat împreună cu grupuri de clienți.

4.În plus față de cele enumerate mai sus, în cazul primirii unor avertismente de la organismele internaționale cu privire la afectarea integrității unor evenimente/ competiții, Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile justificate în acest caz.

5.Acolo unde există dovezi privind aranjamente legate de cotă, cursă, meci sau eveniment, Organizatorul își rezervă dreptul de a reţine plata, până la finalul oricărei investigaţii ulterioare și de a declara nule pariurile plasate pe acel eveniment. În cazul unei anchete oficiale în legătură cu activităţi suspicioase de pariere în jurul unui eveniment, Organizatorul își rezervă dreptul de a dezvălui informaţii confidenţiale care să ajute la stabilirea adevărului cu privire la un anumit eveniment.

CAPITOLUL VIII - ERORI

1.'Eroare' înseamnă o greșeală, o greșeală de redactare, o interpretare greșită, un cuvânt auzit greșit sau citit greșit, o greșeală de traducere, o greșeală de scriere, o greșeală tehnică, eroare de înregistrare, eroare pe parcursul unei tranzacţii, eroare de apreciere, forţă majoră și/sau similar.

Exemple de erori (fără a se limita la acestea):

-Pariuri acceptate pe durata unor probleme tehnice, pariuri care nu ar fi fost acceptate în mod normal;

-Pariuri plasate pe evenimente/ oferte care au fost deja decise;

-Pariuri pe opţiuni de pariere ce conţin o bază de participanţi eronată;

-Pariuri plasate la cote care diferă fizic de cele disponibile pe piaţa globală, în momentul în care a fost plasat pariul;

-Pariuri oferite la cote care refectă o situaţie incorectă a scorului;

-Cote date incorect în mod clar, date fiind șansele ca evenimentul să aibă loc în momentul în care este plasat pariul;

-Stabilire incorectă a situaţiei unui pariu sau a unor pariuri;

-Alocare incorectă a pariurilor gratuite.

2.Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice pariu în care se face o greșeală evidentă. Situaţii care implică erori evidente includ, dar nu se limitează la, publicarea eronată a unei cote sau a unui handicap (de exemplu: Manchester United -1 este publicat ca Manchester United +1). În cazul unor asemenea erori, Organizatorul va depune toate eforturile pentru a contacta Clientul înainte de startul evenimentului. Cu toate acestea, în situaţia în care este imposibilă contactarea Clientului, pariurile vor fi anulate. În cazul în care o eroare este descoperită după stabilirea situaţiei unui pariu, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula retroactiv pariul (pariurile).

3.În cazul stabilirii incorecte a situaţiei unui pariu, Organizatorul își rezervă dreptul de a corecta orice greșeală făcută și de a restabili în mod corect situaţia pariului. Orice fonduri și/ sau câștiguri care au fost depuse în contul Clientului sau care au fost plătite către acesta în urma unei erori nu vor fi considerate ca fiind disponibile pentru a fi utilizate sau retrase și Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice tranzacţii în care au fost utilizate astfel de fonduri. Astfel de fonduri vor fi rambursate pe loc Organizatorului atunci când se va solicita plata. Atunci când este posibil, Organizatorul poate solicita rambursarea acestor sume din contul Clientului și/ sau să inverseze tranzacţia în acel moment sau cu efect retroactiv.

4.În cazul în care Clientul a utilizat sumele sau orice mijloace cu valoare monetară (de exemplu: pariuri gratuite), care au fost depuse în contul său sau care i-au fost acordate ca rezultat al unei erori, pentru a plasa pariuri ulterioare sau pentru a juca în jocuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula astfel de pariuri și/ sau de a reţine orice câștiguri potenţiale obţinute prin utilizarea acestor sume. În cazul în care Organizatorul a efectuat plata pentru astfel de pariuri sau activităţi de jocuri, aceste fonduri nu vor fi considerate disponibile pentru a fi utilizate sau retrase și astfel de fonduri îi vor fi rambursate Organizatorului pe loc, atunci când se va solicita plata.

CAPITOLUL IX – DISPOZIȚII GENERALE PARIURI SPORTIVE

1.Pariul sportiv este un pariu în cotă fixă ale cărui Evenimente sunt reprezentate de competiţii sportive.

2.Toate dispozițiile generale se aplică pentru toate sporturile doar dacă nu se specifică altfel în cadrul fiecărei secțiuni în parte.

3.Rezultatele luate în considerare sunt cele de pe terenul de joc/ podium în timpul regulamentar de joc, dacă nu există alte specificații. Eventualele investigații ulterioare realizate de autoritatea competentă nu vor fi luate în considerare, indiferent de rezultatul acestora. Astfel, cu ocazia publicării rezultatelor, Organizatorul aplică următoarele reguli:

a.Ca şi rezultat oficial al concursului individual se recunoaşte rezultatul realizat pe terenul sportiv în timp regulamentar, dacă nu există alte specificaţii.

b.Nu se recunoaşte rezultatul obţinut în prelungiri sau prin hotărârea comisarului sau a unei comisii.

c.Dacă din orice fel de motive, Evenimentul se repetă, valabil este primul rezultat.

d.Dacă un meci se joacă de două ori în aceeaşi zi, validarea se va face conform cu rezultatul primului meci jucat.

e.Pentru toate disciplinele sportive, rezultatul final se consideră cel înregistrat la expirarea timpului regulamentar de joc (Ex: fotbal = 90 de minute, hochei = 60 de minute, etc.), aici incluzând şi minutele de prelungire acordate de oficiali pentru întreruperile normale din timpul jocului, dacă nu există alte specificaţii.

f.În cazul în care sunt încălcate regulile generale ale unui sport, Organizatorul își rezervă dreptul de a acorda cota 1.00 oricărui pariu (exemplu: durate reprize neobisnuite, formatul meciului, procedura de numărare).

4.Dispozițiile generale acoperă toate datele cu privire la Evenimentele sportive care au o structură tipică de întrecere între două echipe (echipa 1 şi echipa 2) care dau naştere unui rezultat final definit ca rezultatul la sfârşitul unei perioade fixe de joc, rezultat care poate fi exprimat prin două numere, primul reprezentând rezultatul echipei 1, iar al doilea rezultatul echipei 2. Echipa 1 este indicată la stânga şi se consideră întotdeauna ca fiind echipa care joacă acasă. Echipa 2 este indicată la dreapta şi se consideră întotdeauna ca fiind echipa care joacă în deplasare. De asemenea, atunci când un joc se desfăşoară pe teren neutru, echipa din stânga se consideră ca jucând acasă, iar cea din dreapta ca jucând în deplasare. Dacă se oferă cotație pentru egalitate, aceasta se notează în centru, sub coloana X.

5.Organizatorul face toate eforturile pentru a afișa locul de desfășurare al Evenimentelor dar nu își asumă responsabilitatea pentru orice locații neutre care nu sunt specificate.

6.În cazul competițiilor sportive sau mini-competițiilor sportive disputate într-o anumită țară, meciurile/ partidele sunt trase la sorți de către organizatorii competiției sportive, astfel încât pot exista situații când echipa țării organizatoare este trasă la sorți ca echipa oaspete, în aceste situații Evenimentele fiind oferite spre pariere conform celor afișate de către organizatorii competiției.

7.În cazul schimbării locului de desfășurare a Evenimentului pe care Organizatorul nu a menționat-o sau care a intervenit fără ca Organizatorul să o cunoască, pariul va ramane valabil cu condiția ca Evenimentul să nu se fi disputat pe terenul echipei adverse, caz în care pariul va fi anulat și validat la cotă 1.00. În cazul în care ambele echipe au același loc de origine, toate pariurile vor rămâne valabile.

8.În cazul în care numele unui participant/ numele unei echipe nu încap în întregime pe oferta sau Biletul de pariere, vor fi folosite abrevieri. Aceste abrevieri nu pot fi utilizate ca motiv pentru a contesta pariurile. O eventuală greșeală trebuie să afecteze în mod semnificativ Evenimentul de pariere pentru ca o reclamație să fie luată în considerare.

9.Dacă un Eveniment este afișat în mod greșit de Organizator și nu este programat, toate pariurile vor fi considerate nule și validate la cotă 1.00.

10.Dacă un Eveniment este anulat, suspendat, întrerupt sau amânat înainte de expirarea timpului regulamentar de joc și nu este reluat în ziua următoare, pariurile pentru acest Eveniment sunt considerate nule și validate la cotă 1.00, cu excepția pariurilor care au avut finalitate înainte de întrerupere. Astfel, în cazul unui Eveniment înterupt întalnim trei situații posibile: pariu câștigător, pariu pierdut sau pariu nul (cota 1.00).

Exemplul 1:

Fotbal: Daca se pariază pe “Total goluri prima repriza 2+” iar meciul se întrerupe în minutul 30 la scorul de 3-1, atunci pariul este cîștigător.

Exemplul 2:

Fotbal: Dacă se pariază pe “Pauză – final 1-1” iar meciul se întrerupe în minutul 70 la scorul de 0-0, atunci pariul este pierdut.

Exemplul 3:

Fotbal: Dacă se pariază pe “Pauza – final 1-1” iar meciul se întrerupe în minutul 30 la scorul de 0-0, atunci pariul este nul (cota 1.00) dacă Evenimentul nu se reia în ziua următoare.

Pentru anumite sporturi (tenis, box, etc.) se vor aplica regulile specifice de validare așa cum sunt ele descrise în regulile speciale în funcție de sporturi.

11.În cazul pariurilor pe termen lung (câștigător turneu, câștigător cupă, calificare în runda următoare, etc.) validarea pariurilor se realizează după ce Evenimentul a avut finalitate.

12.În cazul unui Eveniment care se finalizează cu mai mult de un câștigător (aceștia având performanțe egale) și doar un singur câştigător a fost luat în considerare, se va aplica regula “Dead Heat”. Aceasta presupune existența unui rezultat nedecis în care doi sau mai mulţi competitori împart aceeași poziție. O selecție asupra căreia se va aplica această regulă este considerată a fi jumătate câștigătoare, jumătate pierdută și astfel este validată la cota înjumătățită, cu Miza întreagă. În situația în care sunt trei câștigători (aceștia având merite egale), selecția este considerată o treime câștigătoare, două treimi pierdută și este validată la cota împărțită la trei, cu Miza întreagă.

13.După caz, rezultatele oferite de către Organizator vor fi folosite pentru validarea Biletelor, atât timp cât nu există dovezi concludente că aceste rezultate sunt incorecte. Când aceste rezultate nu sunt disponibile, vor fi folosite rezultatele video pentru validarea Biletelor. În cazul în care aceste rezultate video nu sunt disponibile, rezultatele majorităţii mijloacelor de informare independente vor fi luate în considerare pentru validarea Biletelor. Când acestea din urmă nu sunt clare, unde se poate aplica, vor fi folosite rezultatele afişate pe paginile oficiale ale competiţiei.

14.Dacă un participant se retrage sau este exclus înainte ca turneul/ campionatul să înceapă, pariurile pe acel participant ca să câștige acel turneu/ campionat vor fi validate la cota de 1.00, excepție făcând erorile evidente.

15.În cazul acceptării unor cote eronate în mod evident, pariurile respective vor fi considerate nule și validate la o cotă de 1.00. Această regulă include, fără a avea caracter limitativ, o deviație mai mare de 100% față de media pieței.

16.Dreptul Clientului la orice reclamaţie expiră la 30 de zile de la data anunţării rezultatelor oficiale.

17.Cotele pentru jucători/ echipe/ selecții care nu se regăsesc in oferta de pariere, vor fi disponibile la cerere.

CAPITOLUL X - PARIURILE LIVE

1.Pariurile live sunt pariuri în cotă fixă în care Clientul indică rezultatele Evenimentelor sportive propuse de Organizator pe parcursul desfăşurării lor, acesta hotărând în mod independent Evenimentul pe care Mizează.

2.În cazul parierii live nu se vor face restituiri ale sumelor pariate şi anulări ale sumelor pariate.

3.Cotele pentru Evenimentele Live pot fi modificate pe parcursul Evenimentului. Validarea pariului se realizează conform cotelor înscrise pe Biletul de pariere în momentul acceptării.

4.Valorile la care se raportează obiectul unui anumit tip de pariu pot fi modificate pe parcursul meciului, luându-se în considerare la validarea Biletului valoarea înscrisă în momentul acceptării pariului.

5.Pariurile acceptate de către Organizator după ce a fost determinat rezultatul respectivului pariu sunt considerate nule şi validate în consecinţă la o cotă de 1.00.

6.În cazul în care un pariu este plasat la o cotă incorectă datorită unei întârzieri în acoperirea „Live” a unui Eveniment şi în cazul în care o echipă sau selecţie a dobândit un avantaj semnificativ, sau cotele au fost calculate în mod evident incorect, respectivul pariu va fi validat la cota de piață sau cota 1.00.

7.Dacă sunt oferite tipuri de pariuri când rezultatul era deja cunoscut, Organizatorul își rezervă dreptul de a acorda cotă 1 oricărui pariu.

8.După caz, rezultatele oferite de către Organizator vor fi folosite pentru validarea Biletelor, atât timp cât nu există dovezi concludente că aceste rezultate sunt incorecte. Când aceste rezultate nu sunt disponibile, vor fi folosite rezultatele video pentru validarea Biletelor. În cazul în care aceste rezultate video nu sunt disponibile, rezultatele majorităţii mijloacelor de informare independente vor fi luate în considerare pentru validarea Biletelor. Când acestea din urmă nu sunt clare, unde se poate aplica, vor fi folosite rezultatele afişate pe paginile oficiale ale competiţiei.

9.Dreptul Clientului la orice reclamaţie expiră la 30 de zile de la data anunţării rezultatelor oficiale.

10.În cazul validării incorecte a pariurilor, Organizatorul își rezervă dreptul de a le corecta în orice moment.

11.Organizatorul poate oferi clienților statistici sau informații referitoare la Evenimentele Live cum ar fi: scorul curent, cornere executate până în prezent, total cartonașe galbene/ roșii, etc. Aceste informații sunt informative și Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la inexactitatea acestora.

12.Dacă un meci este oprit (după începere), indiferent de motiv, și este reluat în aceeași zi, toate pariurile rămân valabile. În caz contrar toate pariurile Live vor fi considerate nule. Această regulă nu se aplică Evenimentelor de Tenis.

13.În cazul în care transmisia este abandonată și meciul se finalizează în mod regulat, toate pariurile vor fi decise conform rezultatului final. Dacă rezultatul unui tip de pariu nu se poate verifica oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a acorda pariului cotă 1.00.

14.În cazul în care sunt încălcate regulile generale ale unui sport, Organizatorul își rezervă dreptul de a acorda cotă 1.00 oricărui pariu (ex: durate reprize neobișnuite, procedură de numărare, formatul meciului etc.).

15.În cazul în care regulile și formatul unui meci diferă față de informațiile implicite, Organizatorul își rezervă dreptul de a acorda cotă 1.00 oricărui pariu.