Regulament general pariuri în cotă fixă | MAGNUMBET.RO

Regulament general pariuri în cotă fixă | MAGNUMBET.RO

1. Timp regulamentar/timp total

Toate pariurile trebuie considerate valabile doar pentru rezultatul de la sfârșitul timpului regulamentar sau al celui total.

'Timp regulamentar' sau 'timp total' sunt definite așa cum sunt interpretate de către regulile oficiale publicate de către respectiva asociaţie a sportului în discuţie.

În cazul in care în oferta de pariere este specificat un alt ‘timp regulamentar” sau ‘timp total’, atunci se aplică regulile specificate.

Exemplu:

Pentru fotbal, timpul regulamentar sau total sunt stipulate ca fiind 90 de minute inclusiv prelungiri, dar excluzând reprizele de prelungiri sau loviturile de departajare.

2. Pariurile live/”în timpul jocului”

Parierea 'live' sau 'În-joc' este situaţia în care se poate paria pe durata unui meci sau eveniment aflat în curs de derulare.

Nu recunoaștem și nu acceptăm nicio răspundere în cazurile în care nu se poate plasa un pariu sau retrage un pariu sau dacă actualizarea în timp real a scorului nu este corectă.

În orice moment, este responsabilitatea jucătorului să fie la curent cu meciul/evenimentele și situaţiile care au legatura cu evenimentul/situatiile, cum ar fi scorul curent, progresul său și cât mai este până la finalul meciului/evenimentului.

Nu acceptăm nicio răspundere pentru schimbările apărute în programul parierilor live sau pentru întreruperile serviciului de pariere live.

Timpul de plasare al pariului in cadrul evenimentelor “live” variaza de la un jucator la altul si poate fi influentat de factori precum: conexiunea la internet, dispozitiv, interfața folosită cât și de evaluarea de risc a contului jucătorului, de catre departamentul intern de risc al operatorului.

3. Informatii afișate

În cadrul platformei de pariuri sunt afișate diferite informații care au caracter informativ pentru jucători. Printre acestea enumeram: data și ora, termenele limita de plasare a pariurilor, statistici cu privire la evenimente (atât inainte de inceperea evenimentului, cat și pe durata acestuia), scoruri, etc.

Evenimentele cât si activitatea de pariere pot fi suspendate parțial sau complet în orice moment, în funcție de decizia departamentelor de risc/trading.

Nu acceptam nicio raspundere asupra informatiilor afisate cu caracter informativ și este in totalitate obligația jucatorului să fie la curent cu toate circumstanțele legate de un eveniment aflat în oferta de pariuri.

În orice situatie, jucatorii nu ar trebui sa se bazeze pe asemenea informații în plasarea pariurilor, acestea fiind doar cu caracter informativ.

4. Tipuri de pariuri

În cadrul platformei de pariuri se pot plasa mize pe diferite evenimente cat si piețe ( “marketuri” ). Oferta disponibilă jucătorilor este cea publicata pe site și care poate fi accesata in orice moment. Detalii despre ofertă pot fi regasite pe pagina dedicata în acest sens.  Va rugăm să rețineți că informațiile din pagina menționata au caracter informative, pentru o mai buna întelegere a evenimentelor și  tipurilor de pariuri oferite și că oferta disponibilă pe site este cea care primează.

Doar consultând paginile individuale ale jocurilor, poți vedea ce se află in ofertă. Oferta și disponibilitatea unor opțiuni este decisă de catre departamentul de risc și trading.

Mai jos poti vedea o lista cu tipurile de pariuri care pot fi plasate:

Pariu single/individual

Un pariu individual este un pariu plasat pe o singură selecţie într-un eveniment.

Pariuri multiple/acumulator

Un pariu multiplu este un pariu pe minimum două evenimente individuale. Toate selecțiile trebuie să fie câștigătoare, pentru ca biletul să fie câștigător. Numărul maxim de evenimente care pot fi jucate pe un bilet este decis de către departamentul de trading, în functie de evenimentele selectate, volumul de pariere si alte informații disponibile la un moment dat.

Pariuri sistem

Platforma de pariuri va crea pentru tine toate combinaţiile posibile - indiferent câte alegeri selectezi. Astfel, dupa selectarea evenimentelor pe care dorești sa pariezi, poti sa selectezi diferite sisteme de joc , iar toate biletele vor fi generate corespunzător.

Exemplu: daca selectezi 10 evenimente și vrei sa le combini în toate modurile posibile de cate 6, atunci se vor genera 210 combinații posibile. Astfel, 1 unitate pariata te va costa 210 unități. (1 x 210 combinații).

Cote marite, oferta specială si reguli de combinare

Din când în când, putem oferi cote mărite în cadrul unuia sau mai multe evenimente. Cotele pot fi oferite doar pentru anumite opțiuni (echipe, jucatori, cornere, etc ) sau pentru toate opțiunile din cadrul unui eveniment.

Cotele mărite sunt acele cote care sunt mai mari decât cota normal afișată în oferta de pariere, pentru acel eveniment/opțiune.  Organizatorul poate oferi și evenimente speciale în plus fata de cele standard,  acestea fiind afișate în oferta de pariere.

Atât cotele marite, cât și evenimentele speciale sunt oferite în funcție de deciziile luate de departamentul de marketing, împreuna cu echipele de risc și trading. Ele pot presupune aplicarea unor cerinte de pariere specifice (necesitatea de a adauga mai multe evenimente, sume minime/maxime, etc ) acestea fiind prezentate fie în interfata de pariere, fie pe paginile dedicate unei promoții care conține evenimentele/cotele speciale.

În cazul cotelor marite/evenimentelor speciale, este posibil ca unele opțiuni precum “cashout” sa nu fie disponibile.  În cazul in care una sau mai multe selecții pentru un eveniment/cotă marita este anulata/amanita, atunci selecțiile respective vor fi tratate ca neparticipante si pariurile vor fi platite conform restului de evenimente rămase pe bilet.

5. Acceptarea și plata pariurilor

Acceptarea pariurilor

Pariurile acceptate nu pot fi anulate, cu excepția cazului în care intervin erori tehnice. Odată acceptat, un pariu ramane valabil.

Este responsabilitatea jucătorului să se asigure că detaliile pariului plasat sunt corecte. Indiferent de circumstanţe, nu vom accepta nicio răspundere pentru greșeli (percepute sau reale), derivate din erori, așa cum sunt acestea explicate în capitolul 'Erori' de mai jos sau din oricare alt motiv, cum ar fi, dar fără a se limita la, listări incorecte ale cotelor/subiectelor de pariere.

Dacă se ivește o dispută legată de acceptarea (sau lipsa acesteia) oricărei tranzacţii din contul jucătorului, baza de date cu jurnalul tranzacţiilor va fi autoritatea principală în deciziile luate în asemenea situaţii.

Omologarea și plata premiilor

 

Pariurile sunt plătite pe baza rezultatului oficial publicat de organismul oficial competent, imediat după ce meciul sau evenimentul a luat sfârșit.  Ne rezervăm dreptul de a aplica corecții în cazul în care se produc modificari are rezultatelor oficiale.

Odată ce rezultatul unui eveniment sau a unei opţiuni de pariere a fost determinat, atunci toate pariurile sunt plătite imediat. Orice premii (câștiguri) datorate clienţilor sunt depuse automat în conturile lor, de unde ei pot alege să le retragă sau să plaseze alte pariuri.

6. Pariuri neobișnuite/frauda

În cadrul platformei, nu toleram niciun fel de activitate frauduloasă sau plasarea de pariuri neobișnuite.

În cazul in care exista suspiciuni despre astfel de activități față de unul sau mai multi utilizatori, ne rezervăm dreptul să luăm toate măsurile necesare și legale în vederea clarificării situației întâlnite sau recuperarea prejudiciilor.

Fără a ne limita la acestea, măsurile care pot fi luate sunt:

-          Solicitarea de informații suplimentare referitoare la activitatea de pe platform;

-          Suspendarea plăților, accesului la cont, suspendarea câștigurilor, sau aplicarea oricărei restricții asupra contului până la clarificarea situației/furnizarea de dovezi rezonabile că nu s-a produs nicio activitate neobișnuită;

-          Suspendarea contului sau a plăților sau a unor câștiguri în cazul în care se așteaptă finalizarea oricarei investigații din partea unui organism abilitat;

-          Anularea de pariuri înainte de începerea evenimentelor, cu informarea jucatorului în prealabil;

-          Recalcularea câștigurilor la cotele inițiale;

-          Limitarea plății câștigurilor în cazurile in care se observă tipare de pariere neobișnuite pe același eveniment/aceeași selectie,  intr-o perioada scurta de timp;

-          Limitarea plații câștigurilor în cazurile pariurilor conectate intre ele ( regiune, conturi multiple, abuz fata de bonus, etc );

-          Închiderea definitiva a contului sau a accesului la platforma de pariuri;

-          Limitarea mizelor pentru anumite categorii de evenimente sau selecții.

 

Nu vom fi făcuţi răspunzători în nicio circumstanţă pentru nicio pierdere pe care tu sau oricare altă persoană o poate suferi ca urmare a comportamentului descris în această secţiune. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a întreprinde orice altă acţiune în cazul pariurilor suspicioase, dar nu suntem obligaţi să o facem.

Cu titlu de exemplu si făra a se limita la acestea, activitățile neobișnuite/frauda pot consta in:

-          Frecvența neobișnuită sau tipare de pariere neobișnuite în legătura cu un eveniment sau o anumită opțiune de pariere,  în intervale scurte de timp(ex: parierea in mod repetat si frecvent pe evenimente cu cote mai mici de 1.25 in vederea indeplinirii conditiilor de rulaj pentru depunere sau bonus);

-          Diferențe semnificative între mizele plasate și probabilitățile teoretice ale unui eveniment;

-          Suspiciuni rezonabile cu privire la integritatea evenimentelor;

-          Plasarea de pariuri în mod automat utilizând programe informatice specializate;

-          Plasarea de pariuri de pe mai multe conturi de joc de către aceeași persoana sau un grup de persoane sau orice plasare de pariuri care nu a fost realizata de către titularul contului;

-          Utilizarea de influențe externe legate de evenimentul pe care a fost plasat pariul;

-          Plasarea de pariuri din jurisdicții/locuri diferite decât locația reala sau de pe dispozitive diferite decat cel real și încercarile de ascundere a acestor practici;

-          Acționarea în mod organizat împreuna cu grupuri de jucatori.

 

În plus fata de cele enumerate mai sus, in cazul primirii unor avertismente de la organismele internaționale cu privire la afectarea integrității unor evenimente/competiții, ne rezervăm dreptul de a lua toate măsurile justificate în acest caz.

 

Acolo unde există dovezi privind aranjamente legate de cotă, cursă, meci sau eveniment, ne rezervăm dreptul de a reţine plata, până la finalul oricărei investigaţii ulterioare și de a declara nule pariurile puse pe acel eveniment.

În cazul unei anchete oficiale în legătură cu activităţi suspicioase de pariere în jurul unui eveniment, ne rezervăm dreptul de a dezvălui informaţii confidenţiale care să ajute la stabilirea adevărului cu privire la un anumit eveniment.

7. Opțiunea “cash-out”

Opţiunea de “cash-out” îţi permite să-ţi încasezi profitul din pariul tău, înainte ca opţiunea de pariere pentru selecţia (selecţiile) ta (tale) să se închidă. Aceasta poate să fie pentru un profit din miza ta iniţială sau pentru o pierdere.

În cazul in care aceasta opțiune este oferita de către noi, îţi poţi retrage pariul pentru suma oferită și afișată pe butonul de cash-out. Dacă cererea ta are succes, pariul tău va fi plătit imediat și fondurile vor fi returnate în contul tău, cu valoarea afișată de opţiunea de cash-out de pe biletul tău de pariere.

Retragerea poate fi disponibilă atât înainte de începerea evenimentului, cât și în-joc, pentru pariurile individuale și multiple plasate pe orice sport care oferă opţiunea de retragere.

Cererea ta de cash-out poate să nu fie acceptată și poate fi lipsită de succes dacă, de exemplu, opţiunea de pariere este suspendată sau cotele se schimbă înainte ca solicitarea ta să fie procesată.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau dezactiva aceasta funcție în orice moment, iar disponibilitatea sa nu poate fi întotdeauna garantată.

În cazul unor erori sau plăți eronate, pot fi aplicate corecții asupra sumelor plătite prin intermediul acestei funcții.

“Cota 1”

 

Atunci când un pariu este declarat nul, acesta va fi plătit cu o cotă de 1,00. Un pariu conceput sub forma unui pariu de tip “acumulator” (bilet de pariuri) va rămâne valabil chiar dacă un meci sau eveniment, care face parte din pariul “acumulator” , este declarat nul.

Ne rezervăm dreptul, la propria noastră discreţie, să declarăm un pariu nul, total sau parţial, în caz de erori evidente sau de aranjamente oneroase. Pariurile pot fi anulate indiferent dacă evenimentul a luat sfârșit sau nu. Mai mult, vor fi declarate nule toate pariurile plasate (și/sau acceptate) în următoarele circumstanţe:

-          Pariere pre-meci;

-          Pariu plasat după ce evenimentul a început;

-          Pariu plasat după ce evenimentul respectiv a intrat în derulare și unde condiţiile au fost alterate într-o manieră directă și indiscutabilă;

-          Pariere live sau 'În-joc';

-          Pariu plasat la o cotă incorectă, din cauza unui decalaj sau a unei erori în relatarea live;

-          Pariu plasat pe oferte specific, după ce acestea au avut loc sau după ce un eveniment, care în mod normal ar putea fi considerat ca ducând la rezultat, a avut loc sau are loc (de exemplu, pariuri plasate pe oferte cum ar fi 'Total goluri înscrise' sau 'Următorul gol', în timp ce se execută sau a fost acordat un penalti);

-          Pariuri plasate la cote care reprezentau un scor diferit decât scorul real la momentul plasării pariului.

8. Anularea pariurilor

Pariurile vor fi declarate nule în cazuri precum:

-          evenimentul/turneul este anulat sau declarat nul;

-          locul de desfășurare este schimbat;

-          evenimentul/turneul este întrerupt/amânat și pornit/reluat la mai mult de 72 de ore de la data iniţială de start.

9. Cazuri speciale

Schimbare loc de desfășurare

 

Acolo unde un pariu a fost plasat pe un eveniment și acel eveniment este supus unei schimbări a locului de desfășurare, toate pariurile vor rămâne valabile, atât timp când noul loc de desfășurare nu este terenul echipei adverse (sau în cazul meciurilor internaţionale, atât timp cât locul de desfășurare rămâne în aceeași ţară). Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a anula orice pariu, acolo unde considerăm că schimbarea locului de desfășurare a avut un impact substanţial asupra pariurilor puse pe acel meci.

Denumiri/Nume similare

 

În cazul în care doi sau mai mulţi competitori au același nume de familie și acei competitori nu au fost identificaţi după numele mic, echipă (acolo unde este cazul) sau cotă eligibilă, atunci competitorul cu cea mai mică cotă va fi considerat ca fiind cel selectat.

10. Erori

'Eroare' înseamnă o greșeală, o greșeală de redactare, o interpretare greșită, un cuvânt auzit greșit sau citit greșit, o greșeală de traducere, o greșeală de scriere, o greșeală tehnică, eroare de înregistrare, eroare pe parcursul unei tranzacţii, eroare de apreciere, forţă majoră și/sau similar.

Exemple de erori ( fără a se limita la acestea ):

-          pariuri acceptate pe durata unor probleme tehnice, pariuri care nu ar fi fost acceptate în mod normal;

-          pariuri plasate pe evenimente/oferte care au fost deja decise;

-          pariuri pe opţiuni de pariere ce conţin o bază de participanţi eronată;

-          pariuri plasate la cote care diferă fizic de cele disponibile pe piaţa globală, în momentul în care a fost plasat pariul;

-          pariuri oferite la cote care refectă o situaţie incorectă a scorului;

-          cote date incorect în mod clar, date fiind șansele ca evenimentul să aibă loc în momentul în care este plasat pariul;

-          stabilire incorectă a situaţiei unui pariu sau a unor pariuri;

-          alocare incorectă a pariurilor gratuite.

 

Ne rezervăm dreptul de a anula orice pariu în care se face o greșeală evidentă. Situaţii care implică erori evidente includ, dar nu se limitează la, publicarea eronată a unei cote sau a unui handicap (de exemplu, Manchester United -1 este publicat ca Manchester United +1). În cazul unor asemenea erori, vom depune toate eforturile pentru a contacta clientul înainte de startul evenimentului. Cu toate acestea, în situaţia în care este imposibilă contactare clientului, pariurile vor fi anulate. În cazul în care o eroare este descoperită după stabilirea situaţiei unui pariu, ne rezervăm dreptul de a anula retroactiv pariul (pariurile).

În cazul stabilirii incorecte a situaţiei unui pariu, ne rezervăm dreptul de a corecta orice greșeală făcută și de a restabili în mod corect situaţia pariului. Orice fonduri și/sau câștiguri care au fost depuse în contul tău sau care au fost plătite către tine în urma unei erori nu vor fi considerate ca fiind disponibile pentru a fi utilizate sau retrase și ne rezervăm dreptul de a anula orice tranzacţii în care au fost utilizate astfel de fonduri. Astfel de fonduri ne vor fi rambursate pe loc atunci când îţi vom solicita plata. Atunci când este posibil, dacă ai bani în cont, putem solicita rambursarea acestor sume din contul tău și/sau să inversăm tranzacţia în acel moment sau cu efect retroactiv.

În cazul în care ai utilizat sumele sau orice mijloace cu valoare monetară (de exemplu, pariuri gratuite), care au fost depuse în contul tău sau care ţi-au fost acordate ca rezultat al unei erori, pentru a plasa pariuri ulterioare sau pentru a juca în jocuri, ne rezervăm dreptul de a anula astfel de pariuri și/sau de a reţine orice câștiguri potenţial obţinute prin utilizarea acestor sume. Și în cazul în care am efectuat plata pentru astfel de pariuri sau activităţi de jocuri, aceste fonduri nu vor fi considerate disponibile pentru a fi utilizate sau retrase și astfel de fonduri ne vor fi rambursate pe loc, atunci când îţi vom solicita plata.

11. Limite maxime de câștiguri

Toate pariurile sunt supuse unui câștig maxim în cazul oricărui client (sau așa cum este stabilit mai jos, oricărui grup de clienţi conexaţi) în orice zi dată, indiferent de mize, cote sau număr de linii câștigătoare, așa cum este listat mai jos.

Toate limitele maxime ale câștigurilor se aplică fiecărui client sau grup de clienţi care acţionează împreună, care au plasat pariuri conţinând aceleași selecţii, inclusiv atunci când sunt plasate într-o serie de pariuri, pe o gamă variată de cote, pe parcursul unui număr de zile, utilizând conturi diferite sau canale diferite. În situaţia în care noi credem că un număr de pariuri a fost plasat în acest mod, plata totală a acelor pariuri combinate va fi limitată la un singur câștig de valoare maximă.

Ne rezervăm dreptul, la propria noastră discreţie, să aplicăm o limita maxima de castiguri de 500.000 lei pe fiecare bilet.